top of page

Independent Refineries

China market imported average 500 million metric tons crude oil per year for past five year with 5% increase year over year. Among such 500 million metric ton imported crude oil, nearly 200 million metric tons are imported under Quota system by Independent Refineries and /or its agents. 

Company
2023 (10Kmt)
2022 (10Kmt)
2021 (10Kmt)
Shenghong Petrochemical
800
795
200
United Petrochemical
196
280
280
Wantong Chemicals
184
196
196
Jiangsu Xinhai
217
230
230
Hualian Petrochemical
119
170
170
Zhejiang Petroleum
2000
4000
3200
Hengli Petrochemical
1883
2000
2000
Tenglong Fangting (Zhangzhou)
200
400
400
Huayue Group
25
25
36
SinoChem
856
1712
1712
North Huajin Chemical
782
830
830
Alashankou Petrochina
22
22
32
Huoerguosi Petrochina
32
32
45
Petrochina Intl
58
58
83
Xintai Petrochemical
188
200
200
Dalin Jingyuan
75
80
80
Dongfang Hualong
283
300
300
Qicheng Petrochemical
151
160
160
Shengxing Petrochemical
207
220
220
Lanqiao Petrochemical
126
180
180
Hubei Xinao
217
230
230
Shaanxi Yanchang
180
270
306
Henan Fengli
209
222
222
Haike Ruilin
147
210
210
Shandong Shenchi
238
252
252
Shandong Jincheng
283
300
300
Hebei Xinhai
350
372
372
Wudi Xinyue
226
240
240
Qirun Petrochemical
207
220
220
Jingbo Petrochemical
312
332
331
Luqing Petrochemical
191
258
258
Tianhong Petrochemical
308
440
440
Yatong Petrochemical
139
276
276
Lijin Petrochemical
330
350
360
Kenli Petrochemical
176
252
262
Sinochem Hongrun
393
530
530
Dongming Petrochemical
706
750
750
bottom of page